MIles of DisComfort: Open Women 1-99
Place Name Team Time

1

Christina Smith LONESTARWORKS/Austin Bikes

4:47:38

2

Kelly Coad NRC/Pedalmasher

8:26:18

999

Patti Plagmann Bike Lane Houston

DNF