Mas O Menos: Single Speed Open Open 0-99
Place Name Team Time

1

Peter Stewart  

2:14:36

2

Brady Kendall Loco/Bikes etc.

2:32:04

3

Roberto Del-Castillo Auto Tec

2:34:46

4

Chris Jenkins BIKESPORT

2:51:38

5

Ben Thornton  

2:52:44

6

Ron Wadley BikeMojo

3:01:53