Excruciation Exam 2019: Pro Open Women 19-99
Place Name Team Time

1

Scotti Lechuga  

4:07:24

2

Brittany Parffrey  

4:12:50

3

Natalie Smith  

4:16:03

4

Alexis Bobbitt  

4:17:53

5

Ashley Green  

4:21:17

6

Tara Kelly  

4:33:30

7

Maga Sanchez  

4:39:50

8

Christiane Eslar  

6:48:30