Bicycles Outback Blowout: Cat 1 Women 30-39
Place Name Team Time

1

Christina SMITH VELOFORMA

1:49:32

2

Melanie ETHERTON CYCLE PROGRESSION

1:58:08

3

Sara KRAUSE TEAM NRC

1:59:34

4

Kathy KARPINSKI AUSTIN BIKES/REVENANT

2:37:58